מי אנחנו

מטרת העל של המטה

צמצום ממדי צריכת הזנות בישראל, ובכך למגר את הסחר בנשים, ולמנוע את דרדורו של הדור הבא לזנות ואת ניצולן של נשים בתעשיית הזנות בעתיד.

למה אנחנו עושות ועושים את זה?

כדי להבטיח ישראל שוויונית ומוסרית יותר ללא מציאות בה נשים מנוצלות מינית מדי יום, לרוב מתוך מציאות אין ברירה, בתעשיית הזנות בישראל.

אודות המטה

המטה למאבק בסחר בנשים ובזנות הוקם בשנת 2003 כשיתוף פעולה בין עמותת עצו"מ – עבודות צדקה ומשפט ומשרד עו"ד כבירי- נבו-קידר- בלום ושות'.

עיקר פעילות המטה מתמקדת בקידום מדיניות בתחום המאבק בזנות ובסחר בנשים במישור החקיקתי, המשפטי והציבורי. זאת, תוך כתיבת הצעות חוק וקידומן, עבודה מול רשויות המדינה, הובלת מהלכים משפטיים ציבוריים, עמידה בקשר עם גורמי האכיפה וכן פעולות למען העלאת מודעות ציבורית לתופעת הזנות ולנזקיה.

בראשית דרכו פעל המטה למיגור תופעת הסחר בנשים בישראל. לקראת סוף העשור הראשון של שנות ה-2000, החל המטה למקד את עיקר מאמציו במאבק בצריכת זנות. זאת, מתוך הבנה כי כל זמן שאין איסור על צריכת זנות בישראל, תעשיית הזנות תמשיך לשגשג ולהוות תמריץ מרכזי לסחר בנשים.

כיום לאחר שחוק איסור צריכת זנות נחקק ונכנס לתוקף, פועל המטה לקידום ושינוי מדיניות במגוון זירות פעולה:

 1. הרחבת וגיוון מעני הסיוע והשיקום לאוכלוסיות בזנות ולקורבנות סחר
 2. הגברת האכיפה נגד סוחרים, סרסורים וצרכני זנות
 3. איתור מוקדם של צעירים וצעירות בסכנה לכניסה למעגל הזנות ומניעת דרדורם וניצולם
 4. מניעת הדור הבא של צרכני הזנות באמצעות חינוך הדור הצעיר
 5. הסברה והעלאת מודעות לציבור הרחב ולבעלי תפקידים ברשויות המדינה

בנוסף המטה מרכז את הקואליציה למאבק בזנות. הקואליציה למאבק בזנות היא התארגנות בלתי פורמאלית, המונה 15 ארגונים ישראליים הפועלים בשותפות במאבק בצריכת זנות, בהם ארגונים ממשלתיים, חצי ממשלתיים ועמותות. מטרת פעילות הקואליציה היא מיגור תעשיית הזנות בישראל הן באמצעות קידום מדיניות והן באמצעות שירותי טיפול ושיקום לשורדות זנות.

צוות המטה

מייסדי המטה – הרב לוי לאור  עו"ד אורי קידר 

אור אבו  – מנהלת

עו"ד אוסנת חיטרון – מנהלת קשרי ממשל

יהב ארז –  דוברת

הישגים בולטים להם היה המטה שותף

 • העלאת מודעות ציבורית לסחר בנשים
 • העלאת מודעות ציבורית לזנות בישראל
 • העלאת מודעות ציבורית לנזקי הזנות
 • הרחבת מעני השיקום והסיוע לאוכלוסיות בזנות
 • חקיקת חוק איסור צריכת זנות
 • תיקון עבירת הסחר בבני אדם
 • הקמת קרן חילוט לקורבנות סחר
 • אכיפת האיסור על פרסום זנות בעיתונות
 • חקיקת חוק חסימת אתרי אינטרנט
 • חקיקת חוק חסימת מספרי טלפון
 • קביעה של פרקליט המדינה כי לאפ דאנס הוא מעשה זנות
 • סגירת מועדני החשפנות בתל אביב

צוות המטה לדורותיו