בקשות חופש מידע ושאילתות

בקשה למשטרה עבירת מטרד תוך זנות

לקריאה

תשובת המשטרה עבירת מטרד תוך זנות – חלק 1 

לקריאה

תשובת המשטרה עבירת מטרד תוך זנות חלק 2

לקריאה

תשובת המשטרה עבירת מטרד תוך זנות חלק 3

לקריאה

בקשה לפרקליטות אכיפת עבירות נלוות זנות

לקריאה

תשובת הפרקליטות אכיפת עבירות נלוות זנות

לקריאה

בקשה לרשות האוכלוסין סחר בנשים

לקריאה

תשובת רשות האוכלוסין סחר בנשים 

לקריאה